Crucial
Team Architech Program

A MAGASAN TELJESÍTŐ CSAPATOK VONÁSAI

A csapat jó teljesítménye nem a csapattagok teljesítményének összege, hanem egy önálló, magasabb szintű eredmény. A jó csapat légkör növeli az egyéni teljesítményt, ennek ellenére az együttműködés alapjait, a bizalmi légkört, a visszajelzés kultúráját, az egyenes kommunikációt, vagy épp a konfliktusok kezelésének hatékony technikáit nem tanítják az iskolában.  A sikeres sportcsapatoknál sem mindig a legnagyobb sztárokat választják az adott posztokra, hanem azokat a sportolókat, akik jobban illenek a csapatba, akik a legtöbbet tudják hozzáadni a csapat teljesítményéhez, akik tudnak együttműködni.

Semmilyen nagyobb teljesítmény nem írható le úgy, mint egy személy egyedüli erőfeszítéseinek eredménye, minden teljesítmény eléréséhez több ember összehangolt munkájára van szükség. Ahogy egy családban, vagy sportcsapatnál, úgy egy munkahelyen is nagyon fontos az emberi kapcsolódások ereje. Ez határozza meg, a csapat stabilitását, a változásokhoz való alkalmazkodást.

BIZALMI HÁLÓ, KONFLIKTUSOK MEGOLDÁSA ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS

A bizalom az egyik legdrágább kincs korunk társadalmi tendenciáit vizsgálva, ezért az emberi kapcsolatok megerősítésével, a konfliktusok hatékony megoldásával előre felmérhetetlen potenciált szabadíthatunk fel csapatunkban, amely nemcsak a csapattagok mentális jóllétéhez járul hozzá, de piaci előnyt is jelent, mivel egy oldott, pozitív, progresszív közegben a kreatív energiák is felszabadulnak. A bizalmi légkör kialakításával, a kommunikációs stílusok, és csoporton belüli szerepek tudatosításával ugyanúgy foglalkoznunk kell, mint a személyes igények felismerésével, pontosításával, a határok meghúzásával és az a határokhoz kapcsolódó érzésekkel is.

Gyakorlati alapú tréningünk során közös feladatok, csoportos és páros interakció játékok segítségével erősítjük a csapat kohézióját, kommunikációját.

Programunkat minden esetben az adott helyzetet diagnosztizálva alakítjuk a megrendelői igényekre, és a személyes megéléseken keresztül hatunk a csapat kohéziójára.

„Mi szeretnél lenni, gólkirály, vagy olimpiai bajnok csapattag?”

– Minden újonnan megalakult csapatnak, amely szeretne a bizalmi alapú együttműködés útján elindulni.
– Akik nem értik, hogy miért akadozik az információ áramlás a csapaton belül.
– Akik szeretnének egy olyan környezetben dolgozni, ahol a problémákat egyenes kommunikációval és hatékonyan oldják meg.
– Akik napi munkájuk során gyakran kerülnek olyan kommunikációs helyzetbe, melynek sikeressége nagyban befolyásolja saját maguk és csapatuk teljesítményét.
– Akik vezetőként szeretnék érdekeiket nagyobb hatékonysággal közvetíteni úgy, hogy egyúttal munkatársaikkal való együttműködésük minőségét is javítsák.
– Akik szeretnék megérteni a kollégák motivációit, és igényeit.

A résztvevők:
– Elsajátítják azon kommunikációs eszközöket, melyek segítségével képesek kontrollálni helyzeteket.
– Csapattá formálódnak kollégákból
– Megtanulják erőszak- és ítéletmentesen közölni mondandójukat.
– Képessé válnak a megfelelő visszajelzések megfogalmazására és befogadására
– Tudatosítják a saját és kollégáik jellemző viselkedési stílusát
– Képesekké válnak kapcsolódni egymáshoz, mint ember, nem csak mint kolléga
– Megismerik egymás gondolkodását, hátterét, és bizalmi viszonyokat alakítanak ki egymás között
– Hatékonyabban oldanak meg nehéz csoportos konfliktushelyzeteket.
– Megismerik a csapattá alakulás fázisait, problémáit és azok megoldó képleteit.
– Gyakorlatokon keresztül átélik a „Mi” élményt, és annak pozitív hatásait, majd megtanulják, hogyan hozhatják létre azt a hétköznapokban.

– Az együttműködést segítő és gátló tényezők feltárása
– Mi az önérvényesítés?
– Az én konfliktusaim és megoldásaim
– Erőszakmentes kommunikáció technikái
– Egyéni ambíciók és csapatérdekek
– Sikeres sportcsapatok dinamikáinak integrálása
– Normaképzés, mint a kollektív teljesítmény alapköve
– Bizalom- társas támasz – egyéni felelősségek rendszere
– Csoportból csapattá válás az egyéni megismerésen és elfogadáson keresztül
– A csoport tudatosságában rejlő erő kiaknázása
– A döntéshozatalba való bevonás ereje, és módjai
– Pozitív pszichés nyomás a magas teljesítmények érdekében
– Én üzentek hatékonysága

HAJNAL ANDRÁS                

Ügyvezető Partner, Tréner, Coach

andras.hajnal@crucial-group.hu

+36-30-515-7982