Crucial
Perfomance Coaching

EGYÉNI TÁMOGATÁS A FENNTARTHATÓ CSÚCSTELJESÍTMÉNYHEZ

Performance Coaching folyamatainkat a kiemelkedő teljesítményeket vizsgáló kutatásainkra és hatékony coaching módszertanok ötvözésével létrehozott egyedi fejlesztő koncepciónkra építjük. Kutatásaink alapján 4 fő területet jelöltünk meg, amelyek jelentősen meghatározzák a sikerességet. Ezen 4 pillért tartalmazza High Performance Tréningünk és a Performance Coaching folyamataink témakörei is erősen összefüggnek a 4 megjelölt alappillérrel. A személyes elakadások, a vezetők és „high performer” kollégák dilemmáinak feloldását az ICF coaching kompetenciákat követve támogatjuk. Performance coachunk, Hajnal András, korábbi olimpikon műugró az élsportban eltöltött közel 30 év sportolói tapasztalatával és akkreditált tréneri és coaching végzettségével támogatja a személyes fejlesztő folyamatokat.

Egy sikeres élsportoló nagyon mély belső – mentális munkát folytat, képes irányítani a belső
energiáit, hangulatait, megfejteni problémáit, annak érdekében, hogy a téthelyzetekben profi
módon tudjon helyt állni. Az önismereti munkát nem lehet megspórolni, ha valaki kivételes
teljesítményt szeretne nyújtani. Coaching folyamataink döntően önismereti fejlesztésen
alapulnak, hiszen az önismeret adja a belső iránytűt a számunkra megfelelő irányok
megtalálásához, a belső dinamikák megértéséhez és a változáshoz.

Az egyik legfontosabb alap, a megfelelő beállítódás, az attitűd, amelyre egy kivételes
teljesítmény épül. Számos olyan alapvető gondolkodási séma, mintázat és ökölszabály van,
amely működik a „high performerek” világában, és amelyeket, bárki elsajátíthat. Ezen
gondolkodási sémák meghatározóan a sikerhez és kudarchoz való viszonnyal, a fejlődési
szemléletmóddal, az akaraterő és alázat jelentőségével, vagy épp az igényszintekkel
kapcsolatosak.

A siker receptjének fontos összetevői a megfelelő célkitűzés és a motiváció. Fejlesztő
folyamatunk eredményeképpen ügyfeleink képessé válnak jól megfogalmazott vég- és
részcélokat felállítani, azokat strukturálni, módosítani és ránézünk arra, hogy mi lobbantja fel,
vagy tartja ébren a belső lángot a teljesítmények elérésére. A jó célok erős alap motivációt
adnak, de „járni az úton” mindig nehézségeket rejt magában, így folyamatosan fókuszban
tartjuk a belső ösztönző mechanizmusokat, melynek előfeltétele, hogy értsük is
motivációinkat.

A „high performerek” világa ma már nem mennyiségi teljesítményről, hanem a minőségiről
szól, hiszen többet edzeni, többet dolgozni már nem lehet kiégés nélkül, hatékonyabban
azonban igen. Számos, az ügyfél működése szempontjából fontos témát érintünk a folyamat
során személyre szabott Performance Plannel tesszük fenntarthatóvá a coaching folyamat
után is. A Performance Coaching folyamat segítséget nyújt a coachee-nak abban, hogy a belső
dinamikák tudatosítása által megtalálja, és tartóssá tegye önmagában a motivációt, amivel
hatással lehet saját teljesítményére. Közösen felfedezzük azokat a kulcspontokat, amelyek a
coachee számára szükségesek ahhoz, hogy kiemelkedően és örömmel teljesíthesse önmaga
és vállalatának magas elvárásait is.

– Akik kiemelkedő eredményekre vágynak a munka világában.
– Szeretnék elmélyíteni teljesítményük alapjait, és meg szeretnék találni a választ arra a kérdésre,
hogy mi adja a belső tüzet az örömteli, eredményes, hatékony munkához.
– Minőségi munkát szeretnének végezni kiégés nélkül.
– Szeretnék hatékonyabban kezelik a belső vagy külső akadályokat.
– Képessé szeretnének válni önmaguk és kollégáik teljesítményének menedzselésére

– Képessé válik tudatosítani önmagában az önkorlátozó hiedelmeit, és belső blokkjait.
– Megérti a „high performerek” attitűdjét.
– Képessé válik megalkotni a célt, és folyamatosan fókuszban tartani.
– Jártasságot szerez abban, hogy téthelyzetben hogyan tud úrrá lenni a problémáin és hangulatain.
– Tisztázza azokat az értékrendeket, melyek segítik céljai elérésében.
– Tisztába kerül a legmélyebb belső motivációjával.
– Elsajátítja a teljesítmény menedzsment gyakorlatait.
– Tisztábban látja saját fejlődésének irányait.
– Eszközöket kap elérhető és motiváló személyes célrendszerek kialakítására.
– Hatékonyabban tudja menedzselni a vállalati „targetek” okozta belső feszültségeit.
– Fenn tudja tartani magában a magas szintű motivációt és lelkesedést.
– Megtanulja, hogyan nézhet szembe félelmeivel, amelyek sikereinek gátjai lehetnek.