Crucial
Extreme Leadership

OUT OF THE BOX VEZETŐI FEJLESZTÉS

Az Extreme Leadership programot azon vállalati vezetők számára fejlesztettük ki, akik átütő eredményeket szeretnének elérni, fókuszált képzéssel, mellébeszélés nélkül. A tréningen részt vevő vezetők az önfejlődés érzését, a személyes kihívásokkal, félelmekkel való szembenézés erejét, a változás friss energiáját élhetik át, és új impulzusokkal gazdagodva folytathatják vezetői munkájukat, a fejlődési spirál egy magasabb fokán.

A vezető az, akit követnek. De nem mindegy, hogy a vezetőt milyen okból követik a kollégák, félelemből, érdekből, vagy a vezetőért, önmagáért, mert elfogadják, mert bíznak benne, és mert hitelesnek tartják. Az önazonos vezető sajátos karizmával bír, példakép, személyiségének erejét az adja, hogy rendben van magával számos témában.

EQ, érzelmi intelligencia a vezetés támogatásában

Az EQ keretrendszerébe tartozik az önismeret, az önuralom, a kitartás, a beleérző képesség, a társas kapcsolatokban való jártasság. Az értelem és az érzelem közötti átjárás. Az EQ befolyásolja a kreativitást, döntés-hozatalt, hatékony munkavégzést, és ennek segítségével tudjuk felismerni, valamint a megfelelő módon kezelni mások érzelmeit, ami az üzleti eredményekre is hatással van.

Az EQ bevonása a vezetői fejlesztő folyamatokba alapvető jelentőségű és nagyban elősegíti, hogy belsőleg motivált, a vezetőhöz erősen kötődő kollégákból álló csapatot tudjunk kialakítani.

Fejlesztő programunk alapja a vezetői önismeret gyakorlati módon történő fejlesztése, amelyet védett, támogató, tréneri környezetben és a résztvevőket a komfortzónájukból kimozdítva érhetünk el.
Hiszünk abban, hogy a magabiztos vezető a beosztottait is magabiztossá tudja tenni, de ez fordítva is igaz, a bizonytalan, hitelességét felépíteni, vagy megmutatni képtelen vezető zsákutcába viheti a rá bízott csapatot.

Folyamatunk végcélja a coaching szemléletű vezetői attitűd kialakítása, de ennek eléréséhez az alapvető első lépés ezért az EQ (érzelmi intelligencia) fejlesztése. Kutatásokkal igazolható, hogy az érvényesülést a sikeres karriert tekintve az EQ fontosabb, mint az IQ.

Tréningünk során rávilágítunk azokra a működésekre is, amelyek nagyban erodálják a vezető – beosztott viszonyt, és hosszútávon törvényszerűen növekvő fluktuációhoz, az információ áramlás akadozásához és a bizalomvesztéshez vezet. Ezek már rövid távon rombolhatják az üzleti eredményességet.

Out of the box gyakorlatok, és játékok segítségével a résztvevők megtapasztalhatják, és begyakorolhatják, hogy téthelyzetben mennyire tudják alkalmazni a tanteremben tanult módszereket.

Extreme Leadership tréningünket mindig az adott vezetői csoportra, és kihívásokra hangoljuk.

„A versenyző olyan teljesítményt fog leadni, amilyet az edző beleképzel.”

(Horn és mtsai, 1998)

Minden vezetőnek:

– Aki szeretné tudatosabban és eredményesebben irányítani a rá bízott embereket, és a körülötte lezajló eseményeket
– Aki kihívásokkal küzd önmaga és kollégái vezetésében
– Aki úgy érzi, nem sikerül átadni a vízióját a csapatának
– Aki azt látja, hogy nem tudja úgy lelkesíteni a kollégáit, ahogyan szeretné
– Aki szeretné hatékonyabbá tenni vezetői eszköztárát mások fejlesztése érdekében

A résztvevők:
– Megtanulják önreflektív módon vizsgálni teljesítményüket
– Jártasságra tesznek szert a beosztottak motiválásában
– Elsajátítják a visszajelzések adásának hatékony módszerét
– Vezetői önismeretre tesznek szert
– Megismerik az érzelmi intelligencia összetevőit
– Felismerik, hogyan tudják fejleszteni az EQ-jukat
– Bővítik eszköztárukat a coaching szemlélet elsajátításával
– Megtalálják az egyensúlyt a direkt irányítás és a coaching szemléletű vezetés között
– Gyakorlatokon keresztül megtanulják kialakítani az eredményes vezetői attitűd személyes elegyét
– Megismerik saját vezetői és kommunikációs stílusukat, és tudást szereznek arról, hogy melyik kollégával, hogyan kell kommunikálni, a kívánt hatás elérése érdekében
– Hatékonyan adnak visszajelzést munkatársaik teljesítményével kapcsolatban
– Képesek felismerni a kollégák különböző fejlettségi szintjeit, és az adott szinthez hangolni a kommunikációjukat, elvárásaikat
– Megismerkedjenek az élsportban alkalmazott teljesítménynövelő vezetői „quick win” eljárásokkal

– A vezetői önismeret
– Reakciók, vezetői attitűd téthelyzetekben
– A változás kihívásai, és az arra adott vezetői reakciók
– A bizalom szerepe: önbizalom és a kollégákba vetett bizalom kapcsolata és a bizalom kiépítése
– Vezetői stílusok megismerése és gyakorlása éles helyzetben
– Fejlettségi szintek megismerése és beazonosítása
– A sikeres vezetői attitűd a sportban és a business világban
– Hatalom nélküli hatásgyakorlás eszközei
– Az vezető, mint példakép
– Motivációs eszköztár a vezetésben
– Az EQ szerepe a vezetői működésben
– EQ és a coaching szemlélet kapcsolata
– Visszajelzések, amik hatnak

HAJNAL ANDRÁS                

Ügyvezető Partner, Tréner, Coach

andras.hajnal@crucial-group.hu

+36-30-515-7982